Fizetőszer

Egy új szó, amit most találtam ki.

Nem volt nehéz, hisz több hasonlóan képzett szavunk van: játékszer, sportszer, ékszer, vegyszer, kábítószer, tápszer, lőszer, adagolószer, kelesztőszer, illatszer, hangszer, írószer, mosószer, súrolószer, tisztítószer, fizetőszer.

 

Pénz

A ma forgalomban lévő pénzeket egy ember (embercsoport) állítja elő, és ezt nem ingyen teszi, mint ahogy mi sem dolgoznánk ingyen. Ahhoz, hogy a költségeit ki tudjuk egyenlíteni, pénzre van szükségünk, amit szintén csak tőle tudunk megvenni, természetesen pénzért. A szétosztott, forgalomban lévő pénzekhez úgy tudunk hozzájutni, ha valakitől elvesszük, elkérjük, megszerezzük, mert minden pénz valakinek a zsebében van, a fán nem terem, az égből nem hullik. Tehát, azon kell gondolkodnunk, hogyan, kitől szerezhetnénk pénzt, és közben arra kell vigyáznunk, hogy tőlünk, mások, minél kevesebbet vegyenek el. Ez ellentétben van azzal az ősi szándékkal, mely szerint a pénz könnyítse meg az egymás közötti cserét.

       

A világ vagyoni megoszlása

Nem azért vannak gazdagok, mert a szegények odaadták nekik a pénzüket, hanem azért, mert a gazdagok elvették tőlük. A világ össz. vagyonának 7%-a 500 ember tulajdonában van. A felső 1% (70 millió ember) birtokolja a globális javak 39%-át. A maradék 7000 millió ember osztozik a többin. Mi a maradékhoz tartozunk, de a paradicsomban élünk. Szomorúságra van okunk?

      

Közösségi Fizetőszer

A széplaki fizetőszer egy eszköz, a termékek, termények, és a segítő szándékú munka egymás közötti cseréjéhez, ami megkönnyíti mindnyájunk életét, és megszünteti a körbetartozásokat.

Nem kell többé azon gondolkodni, honnét szerezzünk forintot, hisz a széplaki fizetőszer korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll. Nem egy ember nyomtatja ki, hanem mindenki magának.

Mivel negatív kamatozású, nem kerülnek hátrányba azok, akiknek romlandó árujuk van. A negatív kamatból befolyó összeg a közösség javát szolgálja. Kamatot annak kell fizetni, aki nem használja a fizetőszert, hanem a párnája alatt tartja.

A fizetőszer egy valódi munka alapú fizető eszköz, amihez nem lehet munka nélkül hozzájutni.

A fizetőszer egy évig érvényes, majd forintra, vagy újabb fizetőszerre cserélhető. Azonos értéken kibocsátott fizetőszer esetén elég, ha év végén mindenki összetépi a sajátját. Így a pénzért nem kellett megdolgozni, csak a cserélni kívánt termékért.

Nyomtassunk magunknak fizetőszert

Mindenki, aki a közösség részének vallja magát, töltsön ki azonos értékű fizetőszert. a gyerekek helyett a szülők. Az egységes, sorszámozott fizetőszer biankó példánya, aláírás ellenében átvehető egy erre kijelölt személynél (ez csak az egyszerűség kedvéért). A fizetőszerrel szabadon lehet vásárolni azoktól, akik ezt elfogadják. Az elfogadó emberek listája nyilvános, folyamatosan frissítve a faliújságon, email-ben stb. A kitöltés, és az elfogadás választható, nem kell benne részt venni, hisz a forint eztán is rendelkezésre áll.

A fizetőszert alkalomadtán tovább kell adni, akinek ez hó végéig nem sikerül, befizet a közösbe 1%-ot, mivel a fizetőszer negatív kamatozású. Az így összegyűlt összeg, év végén közösségi célra használható. Ennek eldöntése a befizetők feladata, szavazatarányosan a befizetett összegtől. Minden ezres címlet után 120 Ft közös pénz folyik be évente, de ennyit egy jól működő közösségben úgyis össze kellene dobni közösségi célra. A fizetőszer, és a forint párhuzamosan is használható, vagyis 3155 Ft = 3000 fizetőszer + 155 Ft, mindaddig, amíg csak ezres címletek vannak.

Mi a cél?

Az egymás közötti cserék (amik eddig két ember között jöttek létre) kiterjesztése az egész közösségre. Egy olyan eszközt, és rendszert vezetünk be, ami a pénz kialakulásának kezdetén lehetett. Egy mércét, ami lehetővé teszi az egymás közötti cserét, még akkor is, ha két ember cserélni kívánt terméke nem talál egymásra.

Mi a jövőkép?

150 ember 5 ezer értékű fizetőszert bocsát útjára, így a közösség gazdasági keringésébe 750 ezernyi fizetőszer kerül. Havonta mindenki elkölt ebből 5 ezret, és ezzel párhuzamosan, mindenki dolgozik, szolgáltat, terményt, vagy terméket cserél, így ez 12 hónap alatt 9 millió értékű gazdasági mozgás, amiért nem kellett embertelen rabszolgamunkát végezni éhbérért, csak a fizetőszer segítségével kicserélni a bennünk rejlő tudás által létrehozott munka gyümölcsét. Természetesen egy 5 ezer értékű fizetőszer havonta tízszer is gazdát cserélhet, ez évente 90 milliónyi érték mozgás.

Mit kell tenni a gyakorlatban?

Akinek inkább terméke szolgáltatása van, annak várnia kell, amíg valaki fizetőszerre cseréli nála. Átveszi a fizetőszert, leellenőrzi, hogy érvényes-e, majd elkezd gondolkodni azon, mire van szüksége, mi az, amit beszerezhetne a közösségtől, hogy ne kelljen költenie a forintját. Amint eszébe jut, felkeresi társát, és elcseréli a fizetőszerét a kívánt termékért.

Aki cserélni szeretne, de nincs csereterméke, az töltsön ki fizetőszert (üres nyomtatvány a kijelölt személynél), a kívánt áruért cserébe, hagyja ott a fizetőszert. Kezdjen el azon gondolkodni, hogy kinek mire lenne szüksége. Ha eszébe jutott, hirdesse meg, adja tudtunkra, hogy a nálunk lévő fizetőszert elcserélhessük vele, és ő ismét elcserélhesse arra, amire szüksége van.

Akinek tartozása van valaki felé, az töltsön ki fizetőszert, és adja oda annak, akinek tartozik. Ha minden jól működik, akkor örökre megszabadult a tartozásától. Ha nem, akkor egy év elteltével meg kell adnia a tartozását.

Akinél a hó utolsó napján éjfélkor fizetőszer van, az ráírja a nevét, amivel igazolja, hogy év végén kifizeti a fizetőszer értékének 1%-át (a negatív kamatot), ami aztán úgyis az ő javát fogja szolgálni.

Év végén a fizetőszereket újabb fizetőszerekre lehet váltani.

Akihez év közben visszatér saját fizetőszere, az választhat, hogy útjára bocsátja, vagy kivonja a forgalomból, vagyis leadja, hogy tudjuk, kik írták még alá, kiktől várhatjuk a havi egy százalékot.

 

Kamat

Minden pénzt kamat terhel, már csak az a kérdés, hogy ki fizeti, és ki kapja a kamatot. Általában a kamatot nem a nép kapja, hanem a pénzvilág mozgatói, gyűjtőnéven a bankárok. Negatív kamatozású fizetőszerre azért van szükség, mert így nem lesz érdemes gyűjtögetni, hanem mindenkinek az lesz az érdeke, hogy mielőbb, és minél többször visszakerüljön hozzá a fizetőszer, amit aztán arra cserélhet, amire akar.

 

Kedves barátaim!

A fizetőszer egy darab papír (cetli), de magában hordozza a lehetőséget, hogy a bennünk rejlő tudást, munka formájában a magunk, és egymás javára kamatoztassuk, egymás javára fordítsuk.

Szeretettel bocsátom útjára, boldogulásotokra, éljetek vele kedvetekre!

A közösségi pénz már másnak is eszébe jutott

Íme egy példa: http://kozossegipenz.tumblr.com/page/2   Persze ez is csak egy gondolat maradt. Jó ötlet volt, de nem olyan jó, mint a Fizetőszer. Nem kell siettetni, időnk, mint a tenger.