[bg]http://oko-falu.hu/wp-content/uploads/2013/12/DSCI1302-másolata.jpg[/bg]

 

Vendégasztal szolgáltatást végezni szándékozó magánszemélyeknek

A tevékenység végzése bejelentés és regisztráció köteles, ezt írja elő az 52/ 2010.(IV.30) FVM rendelet, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről rendelkezik.

A törvény részletesen kifejti a kistermelő/falusi vendégasztal szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

Hatósági állásfoglalás

a háztáji élelmiszer felesleg értékesítéséről

A Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviseletének Egyesülete

a következő választ kapta:

Nem minősül kereskedelmi tevékenységnek, ha valaki a saját gazdaságában, nem rendszeresen felgyülemlő felesleget otthonában, vagy piacon értékesíti, tehát számla adására nem köteles. Részletek: http://www.kisleptek.hu/haztaji/

A kistermelő a tevékenységének megkezdését a gazdaság helye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal kerületi hivatalában be kell jelentenie, a kistermelő nevét, címét, a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helyét, az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezését.

A kerületi hivatal a kistermelőt nyilvántartásba veszi, és regisztrációs számmal látja el az Éltv. 38. §-a szerint.

Önálló község alakítása

98. § (1) A választópolgárok kezdeményezésére, helyi népszavazás alapján új község alakítható az olyan – földrajzilag és építészetileg – elkülönült, lakott településrészből, amely választópolgárainak közössége képes a helyi önkormányzás jogának önálló gyakorlására, a községi önkormányzat számára meghatározott feladatok önállóan vagy társulás útján történő teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül úgy, hogy ezeknek a feltételeknek az a település is megfeleljen, amelyből az új község megalakult. A helyi népszavazást a település teljes közigazgatási területére kell kitűzni.